Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2016/679

Responsable

CRAM SABATERS, S.L.

Finalitats

Resolució de consultes plantejades al web.

Legitimació i terminis de conservació

En el cas de les consultes plantejades al web, la base per al tractament de les dades és el consentiment.

Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la prestació del servei, i mentre no es sol·liciti la seva supressió, i, en qualsevol cas, en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin aplicables.

Cessió de dades

Es cediran les dades quan sigui necessari per a la prestació del servei o per al compliment d’obligacions legals.

Drets

Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça info@bonvent.cat adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades.

Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.